En aquest taller s’oferirà una completa guia de recerca de recursos literaris i de foment lector en la xarxa digital, criteris de selecció de pàgines web i blogs literaris o sobre literatura.

El curs té una durada de dos hores i inclou de regal materials didàctics i pedagògics per als assistents.

Webs i blogs per a fomentar la lectura

Fitxa Servei

Necessitats tècniques:

Sala àmplia i projector.

Professionals