Escriptora i professora de tallers d’escriptura.
Des de 2015 impartisc tallers i consultoria per a l’aplicació de tècniques creatives i d’innovació en els processos empresarials, educatius i artístics, així com sobre la seua relació amb el lideratge, la comunicació eficaç, la motivació i la gestió del talent.

Ana Añón Roig