Mitjançant un ex-libris el propietari d’una col·lecció assenyala les seues pertinences aportant-los un toc d’identitat. Pot ser des d’una senzilla figura o símbol fins a tota una síntesi biogràfica del seu posseïdor. Diferents són els mètodes emprats, des d’una anotació manuscrita fins a programes d’ordinador. Dissenya el teu, fes-lo amb materials reciclats i comença la teua biblioteca.

Fabrica el teu propi ex-libris

Fitxa Servei

Necessitats tècniques:

Espai amb llum, taules i cadires. Recomanable proximitat d’aigua per a la neteja dels assistents i dels materials.